Stan Maris

Geboortejaar
1994

Stan Maris begon zijn accordeonstudies op 10-jarige leeftijd, en begon enkele jaren later zijn eerste jazzlessen bij pianist Johan Sabbe.
Daarna begon hij aan zijn studies op het conservatorium van Gent en Antwerpenwaar hij les had van onder andere Tuur Florizoone, Philippe
Thuriot, Bart Defoort, Christian Mendoza, Pierre Vaiana en Frederik Leroux.

Enkele projecten waar Stan in speelt zijn Man Staris, Kreis, Bes, Meriem en MOM.
 

accordeon
Stan Maris speelt accordeon tijdens de JazzContest Mechelen finale in 2017
Benjamin Hermans en Stan maris